• Technology Management


    Tritechs kunder arbetar uteslutande med produkt- och tjänsteutveckling. Inom Technology Management hjälper vi till att använda tekniken, baserat på det kunnande som finns hos hela Tritech vad gäller produkt- och tjänsteutveckling för industri. Typiska roller som vi tar oss an i kortare eller längre åtaganden är:

2000-01-01

Technology Management

  • Projektledning och teknisk projektledning med båda fötterna på jorden, både tekniskt och affärsmässigt
  • Processförändring, t ex avseende arkitektur, utveckling, test, produktledning
  • Ledning eller stöttning i samband med teknikskiften
  • Ledtidsförbättringar i produktutveckling
  • Affärsutveckling  och skapande av affärsvärde
  • Underleverantörshantering

Samtlig kompetens vi erbjuder har relevant industriell erfarenhet och/eller specifik sektorkunskap och 10+ år relevant erfarenhet.

Många gånger omfattar en tjänst från Technology Management en start av samarbete som syftar till utveckling av produkt/lösning/system, en förändring i utvecklings- eller testmetodik (t ex införande av agila metoder eller automatiserade tester) eller övergång från en teknik till en annan (t ex från realtidsoperativ till Linux).

 

Du har visionen – vi har lösningen!
Kontakta oss. 

 

jQuery(document).bind(‘gform_post_render’, function(event, formId, currentPage){if(formId == 1) {} } );jQuery(document).bind(‘gform_post_conditional_logic’, function(event, formId, fields, isInit){} ); jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger(‘gform_post_render’, [1, 1]) } );