• Industrial Platforms


    Hårdvaruplattformar blir fysiskt mindre, men mer kraftfulla. Internetanslutning till minsta pryl gör att det ställs högre krav på säkerhet. Linux som miljö och operativsystem ökar i betydelse. Tritech kan leverera och ge support i ett antal frågor för att Du snabbt och effektivt kan komma igång med Ditt Linuxbygge, kontinuerligt supporta och vidareutveckla Din organisation, och snabbt erbjuda spetskompetens för att kunna lösa avancerade problem. Tritech har koncentrerat sig på t ex Yocto, WindRiver, Debian, Ångström och OpenEmbedded.

2000-05-05

Industrial Platforms

VI ERBJUDER EN HEL SERIE PAKETERADE TJÄNSTER & LÖSNINGAR INOM INDUSTRIAL GRADE LINUX

Design Review och Arkitektur
I samband med start erbjuder Tritech en paketerad tjänst för designstudie eller design review, för att snabbare komma igång eller få en ”second opinion” på en lösning/design.

Jump Start Service
För att snabbt komma igång med Dina miljöer med mål att de skall kunna underhållas med minimal ansträngning. Tritech har ett färdigt paket baserat på Yocto, GIT, Jenkins, etc med Vagrant-script sätter upp färdiga miljöer på timmar i stället för veckor. Miljön stöder agila metoder som Continuous Integration och har testverktyg för enhets- och systemtest inbyggt.

Hårdvarunära test och testutveckling
För Linuxsystem via Tritechs Test Framework med Continuous Integration för enhets- och systemtest inkl automatiserade byggen och releaseprocess.

Industrialisering av Plattformsbyggen
Vi kan snabbt ta fram industrialiserade processer för plattformsbyggen via vår egen distribution Linux by Tritech, Lb3T, (baserat på Yocto).

Expert till förfogande
Inom 48 timmar kan vi garantera svar på kvalificerade tekniska frågor, förutsatt att frågan är relevant specad, genom vårt nät av Linuxexperter. Ett första svar kan ges inom 48 timmar, som sedan kan leda till en leverans på plats för att identifiera och lösa uppkomna problem.

Support & Förvaltning
Som en naturlig följd av en implementation supportar och förvaltar Tritech Linuxplattformar. Tritech håller kompetens på ett antal referensplattformar. Den bastjänsten kan sedan anpassas för den specifika kunden. Nyckelord för en kostnadseffektiv och högkvalitativ förvaltning är tillgång till målmiljön och överenskommelser vilka förändringar i hårdvara som påkallar mjukvaruförändringar, nya kärnor samt test och verifiering.

Specifika Experttjänster
Och mer generella tekniska tjänster för kortare eller längre åtaganden för att snabba upp leveranser, lösa tekniska utmaningar, trouble shooting och effektivisering, i samband med systemuppgraderingar, porteringar eller mer generell utveckling/förvaltning. Nyckelord är t ex kernel, bootloaders, drivers, protokollstackar, boot time effektivisering, power management, …

User Interface
För industriella tillämpningar baserat på QT, inklusive integrationer mot back end system och hårdvara.

 

Du har visionen – vi har lösningen!

Kontakta oss för att hitta den lösning som passar just er.