• Hardware Test & Verification


    Vi erbjuder utveckling av automatiserade och semi-automatiserade testsystem för allt från radiobaserade produkter till säkerhetskritisk elektronik. Vi är specialister på test och verifiering av elektronik och produkter, från idé till produktion och förvaltning. Med kunskap om hela produktens livscykel och erfarenhet av många projekt har vi utvecklat en bred kompetens inom test och verifiering av elektronik. För många av de produkter vi utvecklar tar vi också fram produktionstestsystemen som gör att producerade produkter håller rätt kvalitet.

2000-03-03

Hardware Test & Verification

Vi erbjuder experttjänster för test och verifiering av elektronik från testtäckningsanalys och testbarhetsanalys till färdiga testsystem för utveckling och fälttester. Våra kunder återfinns ofta i sektorer där kraven är stora på säkerhet, tillförlitligt och tillgänglighet. Vi har metodik för att utveckla och testa säkerhetskritiskt såsom felträdsanalys, riskkälleanalys (”Hazard Analysis”), MTBF, MTTR, FMEA med flera metoder.

TJÄNSTER

  • Utveckling av testsystem
  • Utveckling av produktionstest
  • Experter inom ModelSim, LabVIEW & Analytic Approach
  • Testtäckningsanalys
  • Design for Test (DFT) och Design for Manufacturing (DFM)
  • Testautomatisering
  • Test av SIL-klassade system
  • Utbildning

Alla våra testingenjörer är ISTQB-certifierade.

 

Du har visionen – vi har lösningen!
Kontakta oss.