• EXPERTER INOM ELEKTRONIKDESIGN

    Vi har ett komplett utbud av tjänster som spänner över helhetsåtaganden, där vi tar ansvar från idé till färdig produkt, till specialist- och experttjänster i delar av värdekedjan. Vi åtar oss uppdrag på hemmaplan eller ute i kundernas verksamhet, korta såväl som långa uppdrag och projekt. I många fall går våra experter in som problemlösare och resultat måste snabbt komma fram. När Tritech ansvarar för helheten arbetar vi enligt vårt egna verksamhetssystem med metodik som säkerställer snabbhet till marknaden, hög kvalitet, tidig certifiering genom pre-compliance, fokus på industriell produktion och testbarhet, till rätt tillverkningskostnad.

2000-04-04

Electronics Design

Tritech har utvecklat flera hundra produkter för kunds räkning och vi vet vad som krävs för att massproducera elektronik. Vi har stor erfarenhet av industrialiserings och uppstart av produktion och bland våra referenser finner du att volymserier på upp till en miljon producerade enheter. Produktutveckling

Experttjänster inom electronics design

  • Radiokonstruktion
  • Kraftelektronik
  • Konstruktion av strömsnål elektronik
  • Batteriteknik
  • FPGA design
  • Kostnadsrationalisering av elektronik
  • Certifiering av hela produkter eller delsystem, inkl radiocertifieringar (t ex FCC)
  • Industrialisering och uppstart av produktion

 

Du har visionen – vi har lösningen!
Kontakta oss. 

 

Vårt tjänsterbjudande benämner vi produktutveckling, då vi av vår omgivning är erkända för att ha hög kompetens och stor industriell erfarenhet att utveckla avancerade produkter och system. Vi utvecklar ständigt vår expertis och anpassar våra erbjudanden och vårt sätt att leverera för att skapa största möjliga värde hos våra kunder. En bra dag på jobbet för oss är när våra kunder anser att vi har gjort det omöjliga möjligt inom produktutveckling! Vi har ett komplett utbud av tjänster som spänner över helhetsåtaganden, där vi tar ansvar från idé till färdig produkt, till specialist- och experttjänster i delar av värdekedjan. Vi åtar oss uppdrag inom produktutveckling på hemmaplan eller ute i kundernas verksamhet, korta såväl som långa uppdrag och projekt. I många fall går våra experter in som problemlösare och resultat måste snabbt komma fram. När Tritech ansvarar för helheten arbetar vi enligt vårt egna verksamhetssystem med metodik som säkerställer snabbhet till marknaden, hög kvalitet, tidig certifiering genom pre-compliance, fokus på industriell produktion och testbarhet, till rätt tillverkningskostnad. På Tritech menar vi att teknik ska generera hållbar affärsnytta, speciellt inom produktutveckling. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi lösningar och produkter som är viktiga för människor och organisationer. Vi är experter på utveckling av intelligenta system för det uppkopplade samhället. Med beprövad metodik, flexibla tekniska plattformar och ett team av ingenjörer, affärsutvecklare och teknikledare, arbetar vi för att skapa värde i alla led från idé till färdig produkt. Sedan starten 1991, har vi utvecklat mer än 600 produkter och lösningar i nära samarbete med våra kunder.