• APPLICATION SOFTWARE


    På Tritech har vi lång erfarenhet av att utveckla helhetslösningar, från hårdvara, via lågnivåprogram, till applikationsmjukvara, som knyter ihop inbyggda system med varandra och med användaren. Vi utvecklar hela vägen från idé till färdig produkt och arbetar helst testdrivet och agilt.

2000-07-07

Application software

Tritech jobbar gärna i form av helhetsåtaganden, med ett team placerat hos kunden eller i våra egna lokaler alternativt på konsultbasis hos kund. Vi uppskattar krävande kunder, och genom öppen dialog understödd av agil metodik ser vi till att ni alltid vet var vi står och vart vi är på väg.

Säkerhet blir viktigare ju mer uppkopplade vi blir, och det har vi alltid i bakhuvudet när vi tar fram en produkt. För att anses som färdig måste produkten godkännas i den säkerhetsrevision vi gör före leverans.

Oavsett om vi utför arbetet som ett team eller som en ensam konsult, så kan vi alltid luta oss mot resten av Tritech.

TJÄNSTER

Tritech levererar experttjänster inom teknisk applikationsutveckling där vi jobbar med de flesta språken inom modern applikationsutveckling.
Tritech är bra på :

Application Software Talents

 

Du har visionen – vi har lösningen!

Kontakta oss.