• Ekonomi, administration - och trivsel!


    Jag tycker om ordning och reda och då är ekonomi något som passar bra, eftersom det finns ramar att hålla sig inom och deadlines att följa, man gör något, det blir klart och ”läggs åt sidan”. Egentligen är jag inte alls en sifferperson, utan trivs med människor och att få se till den allmänna trivseln på kontoret. Nästan varje dag bjuder på nya små överraskningar och man lär sig mycket om de människor man arbetar med, det är riktigt kul!

Vivi-Anne Strömberg