Hem

  • Perfektion i kundrelationen

    Jag har en bakgrund inom distribution av elektronikkomponenter, men har i mer än 20 år arbetat med det vi idag kallar embedded computing, alltså moduler, kort och system för inbyggnads-marknaden. Under åren har jag varit med och byggt upp sådan verksamhet i bolag som Arrow och Hectronic, och nu har jag i Tritech hittat en perfekt matchning mellan färdiga COTS-plattformar och OEM-kundernas krav på kompletta och anpassade lösningar med helhets-åtagande. Att skapa nytta för kunderna och göra dem nöjda är min viktigaste drivkraft, vilket är det enda sättet att skapa långsiktigt lönsamma affärer för båda parter. Engegemang, entusiasm och kunskap om produkterna och kunderna, tror jag är kännetecknande för mig i säljarbetet.