Hem

  • Perfektion i kundrelationen

    Jag har en bakgrund inom distribution av elektronikkomponenter, men har i mer än 20 år arbetat med det vi idag kallar embedded computing, alltså moduler, kort och system för inbyggnads-marknaden. Under åren har jag varit med och byggt upp sådan verksamhet i bolag som Arrow och Hectronic, och nu har jag i Tritech hittat en perfekt matchning mellan färdiga COTS-plattformar och OEM-kundernas krav på kompletta och anpassade lösningar med helhets-åtagande. Att skapa nytta för kunderna och göra dem nöjda är min viktigaste drivkraft, vilket är det enda sättet att skapa långsiktigt lönsamma affärer för båda parter. Engegemang, entusiasm och kunskap om produkterna och kunderna, tror jag är kännetecknande för mig i säljarbetet.


  • Tritech är ett självklart val!


    ...om man gillar en platt organisation med stark teamkänsla, som liksom jag tror att har man en vilja och drivkraft är allt möjligt. Att bidra till ett kundfokus där vi snabbt kan plocka upp och agera på de utmaningar våra kunder ställs inför inom de teknikområden vi ser som strategiska för Tritech.