• Med kundnytta i fokus


    Jag brinner för sätta mig in i min kunds situation och hitta lösningar som ger win/win. Har haft förmånen att jobba med affärs- och produktutveckling i snart 30 år. Hos Tritech har jag hittat den i särklass starkaste ”verktygslådan” av innovativa och kompetenta kollegor – ser inga gränser för vad vi kan åstadkomma tillsammans! Brinner för att skapa affärsnytta genom hållbara och konkurrenskraftiga produkter, lösningar och tillvägagångssätt. Genom odelad öppenhet, samverkan och viljan att förstå varandras behov och möjligheter hittar vi alltid vettiga affärsupplägg för vår kund-/leverantörsrelation.

Ola Kjellstrand