• Attityd är allt!


    Det som avgör skillnaden mellan företag som är framgångsrika jämfört med mer normalpresterande är på många sätt beroende av företagskulturen. Jag tror väldigt mycket på att leda ett företag med tydliga visioner, på ett stöttande sätt. I kombination med mycket humor gör det arbetsmiljön till en stimulerande verksamhet som är positiv för såväl personal som kunder. Att varje dag ha rätt attityd till vårt arbete och att gemensamt skapa värde för våra kunder kommer fortsätta vara anledningen till Tritechs framtida tillväxt.

Hans-Erik Wikman