Hem

2016-06-10

Tritech satsar på entreprenörer och söker nya tillväxtområden

Tritech, som är experter på utveckling av intelligenta, uppkopplade system, firar i år treårsjubileum för sina båda dotterbolag Tritech Solutions och Tritech Göteborg. Strategin att växa genom nya entreprenörsdrivna dotterbolag har visat sig vara framgångsrik. Nu söker Tritech efter nya entreprenörer inom IoT för fortsatt tillväxt.

Tillsammans räknar de bägge bolagen nu med att omsätta 50 miljoner kronor med bra lönsamhet. Totalt förväntas Tritech omsätta drygt 150 miljoner kronor i år. Företagets nästa tillväxtmål är 250 miljoner kronor år 2018.

– Som en del i denna tillväxtplan ser vi oss nu om efter fler entreprenörer som vill växa tillsammans med Tritech. Vi ser tydligt att alltmer blir uppkopplat och det finns tillväxtpotential inom allt som har med uppkopplade prylar eller så kallad Internet of Things, IoT, att göra. Vi tror att våra nästa entreprenörssatsningar kommer finnas inom IoT, säger Åke Wernelind, som är vd för Tritech Technology AB.

Bakgrunden till Tritech Solutions:

Jörgen Carlsson (idag vd för Tritech Solutions) och Patrik Björklund hade planer på att förvärva en verksamhet inom inbyggda system och IoT när de träffade Tritech på en mässa. Deras kompetens och leverantörskontakter matchade Tritechs behov och resulterade i bildandet av ett gemensamt bolag.

Jörgen och Patrik förde med sig kunskapen om standardsystem och många leverantörskontakter in i det nybildade bolaget, som med hjälp av den ingenjörskompetens som fanns inom Tritech specialiserade sig på att snabbt ta fram kundanpassade datorlösningar i krävande miljöer, såsom hybridkraftsystem till basstationer i Afrika, Asien och Latinamerika.

Bakgrunden till Tritech Göteborg:

Även Magnus Janemyr (Göteborgsbolagets nuvarande vd), Susanne Andersson och Tommy Johansson, då arbetskamrater på ÅF, hade diskuterat att starta eget när de inledde samtal med Tritech i februari 2013. Paketlösningen med de tre passade Tritech som handsken, verksamheten kom igång snabbt och i dag har Göteborgsverksamheten 33 medarbetare.

Tritech söker kontinuerligt entreprenörer med bra idéer som passar inom ramen för det uppkopplade samhället och tillför något som inte finns inom Tritech i dag. Det kan vara produkter, tjänster, nya geografiska regioner eller kundnischer.

– Vi är också öppna för att låta entreprenörer sitta på Tritechs kontor och jobba, då vi har plats och utrymme, och på så sätt låta ett samarbete växa fram, säger Åke Wernelind.

 • Konsultchef

  med fokus på Internet of Things

2015-12-08

Konsultchef – med fokus på Internet of Things

Plats:Stockholm

Tritech är Nordens ledande bolag inom Internet of Things och embeddedutveckling. Vill du bli en av oss?

Vi erbjuder dig att vara med och utveckla framtidens Tritech. Vi är en teknikdriven blandning av konsult- och produktbolag, med stark företagsanda. Vi söker dig som vill utvecklas som ledare, bli en del av ett entreprenöriellt bolag och som brinner för att lösa tekniska utmaningar tillsammans med våra kunder.

Om Tritech

På Tritech är vi grymma på internet of things och inbyggda system. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi lösningar och produkter som är viktiga för människor och organisationer. Vi är experter på utveckling av intelligenta system för det uppkopplade samhället. Sedan starten 1991, har vi utvecklat mer än 500 produkter och lösningar. Vi finns nära våra kunder med kontor i Stockholm, Linköping och Göteborg. Idag är vi 130 medarbetare och ska fortsätta växa.

Rollen

Som Konsultchef på Tritech kommer du ansvara för ett mindre team med fokus på IoT och teknisk applikationsutveckling. Din uppgift blir att bygga upp och utveckla teamet genom att rekrytera fler duktiga medarbetare. Du kommer även fokusera på att utveckla affären, våra erbjudanden och att sälja. Du kommer att arbeta med både nya och befintliga kunder, både avseende konsulttjänster och lösningsuppdrag. Försäljningen innebär att bygga långsiktiga relationer, nätverka och identifiera möjligheter och behov hos våra kunder. Du blir en del av en ledningsgrupp i Stockholm som tillsammans arbetar för att växa organisationen, utveckla erbjudanden och säkerställa kompetens och leverans.

Du

Vi tror att du idag antingen har en ledande roll som projektledare, teknisk projektledare eller teamledare med ett intresse för sälj och affärsutveckling. Vi ser också att du har ett starkt intresse för att bygga relationer med kunder genom en kombination av teknisk förståelse, ett genuint intresse av kundernas utmaningar samt en vilja att matcha rätt uppdrag till rätt konsult. Du har en naturlig ledarförmåga, får med dig andra personer på idéer och förslag. Det här är en unik chans att själv få utvecklas i rollen som ledare på ett bolag med högt i tak, där du förväntas ta stort eget ansvar och där det finns möjlighet att påverka. Om du dessutom brinner för den senaste tekniken och vill bidra till att forma nordisk industri med nya tekniska lösningar inom området IoT och inbyggda system så är det precis rätt plats för dig!

Att jobba på Tritech

Vi som jobbar på Tritech idag kännetecknas av att vi

 • Uppskattar ett öppet och ärligt arbetsklimat
 • Vill ha roligt på jobbet tillsammans
 • Har en affärsmässig syn på allt vi gör
 • Är delaktiga i företagets utveckling
 • Tar ansvar för våra projekt, kunder och varandra
 • Gillar teknik och brinner för att utveckla högteknologiska produkter och system
 • Gillar att hantera kombinationen av lösningsuppdrag och konsulttjänsterAnsökan

Du är välkommen att skicka in din ansökan via hemsidan.
Har du frågor om rollen eller oss på Tritech är du välkommen att kontakta:
Mats Bergmark – Konsultchef i Stockholm (0733-35 23 60)
Josefine Malm – HR-chef (0733-35 23 69)

 • Tritech och Trimble joint venture

2015-11-10

Tritech och Trimble joint venture

Tritech och Trimble joint venture

Synkronisering av målföljningssystem

Trimble AB utvecklar och säljer Totalstationer för den geodetiska marknaden. En Totalstation är ett instrument som mäter avstånd och vinklar till en mätpunkt med hög noggrannhet. Totalstationer används i sammanhang där mätnoggrannheten behöver vara bättre än GPS eller där GPS inte är tillgängligt. Exempel är huskonstruktion, brobyggen och övervakning av rörelser i mark m.m. Vid mätprocessen behöver Totalstationen riktas mot mätpunkten optiskt och för detta används ofta ett s.k. Trackersystem som automatiskt riktar instrumentet mot rätt punkt. För att Trackersystemet ska identifiera och rikta mot målet kan en lysdiod (LED) användas. Examensarbetet ska utreda om det är möjligt synkronisera lysdioden i målet med kamerasystemet i Totalstationen med tillräcklig noggrannhet. Avståndet mellan Totalstation och mål (mätpunkt) kan vara upp till 600m.

Problembeskrivning

Faslås två systemklockor med varandra genom en trådlös förbindelse på ett avstånd av 600 m. Kravet för tidsdrift mellan systemklockorna är ±5 us. Systemklockorna är placerade i Totalstationen och mätpunkten med lysdioder. Faslåsningen mellan Totalstation och lysdioder säkerställer att kamerasystemets exponering sammanfaller med lysdiodens blixtar.

Teknisk beskrivning

Trimble har idag ett mätmål med lysdioder kallat AT360. Funktionen i AT360 styrs av en mikroprocessor (STM32) sammankopplad med en ring av lysdioder. När en lösning för överföring av faslåsning från Totalstationen till AT360 har föreslagits är uppgiften att integrera denna med så att lysdiodernas ljusblixtar går synkront med systemklockan i Totalstationen.

För att se och följa lysdioden i Totalstationen används en CMOS-kamera. Genom att exponera kameran samtidigt som lysdioden blixtrar kan positionen för lysdioden avläsas i pixelarraryen. Detta kräver att exponeringsfunktionen styrs av den faslåsta systemklockan samt att beräkningar utförs på pixeldata. För att kommunicera med kameran föreslås ett plattformskort med en kombinerad FPGA och processor (Xilinx Zynq). Val av systemklocka som kan överföra fasinformation till en mottagare vid AT360 ingår i arbetet. När en lösning är presenterad behöver en prototyp som alstrar en systemklocka till plattformskortet tas fram. Prototypen löser även inkoppling av kamerabilddata mot CMOS-kameran i Totalstationen

 

Resultat
När Totalstationen är trådlöst faslåst med AT360 behöver följande utvärderas:

 • Tidsdrift mellan kamera och lysdioder
 • Räckviddstest för detektion av ljusblixt i exponerad bild
 • Positionsnoggrannhet för ljusblixt i exponerad bild

Omfattning
Examensarbetet omfattar både hårdvara och mjukvara och är uppskattat till en termin för två personer på civilingenjörsprogrammet. Om arbetet planeras för en person är det genomförbart men då behöver delmoment tas bort.

Kontakt
Johan Carlén, johan.carlen@trimble.com, 08 622 10 15, Trimble AB
Peter Risberg, peter.risberg@tritech.se, 0733 35 23 76, Tritech Technology AB

 • Comparison of Positioning Strategies for Wireless Motion Sensors

2015-11-06

Comparison of Positioning Strategies for Wireless Motion Sensors

Comparison of Positioning Strategies for Wireless Motion Sensors

Tritech is seeking 1-2 students for a Master Thesis. Start can be anytime from now to end of Q12016. Tritech understands that there are certain criteria for academic level and some limitations on what not to carry out in a Master Thesis. Therefore the teaser below will have to be more detailed in order to meet the Universities’ criteria for how to define work item as well as results. The Tritech supervisor, together with other Tritech engineers, and the student(s) will initially define the scope of work.

Background and Introduction

Tritech has developed both electronic hardware and software components for a wireless acceleration metering system. The mobile meters use a MEMS sensor for registration of acceleration data. This acceleration data is transmitted from the mobile meters to fixed-position radio receivers using an ISM band radio link. The radio receivers deliver the acceleration data to a post-processing system whose purpose is to classify different motional activities occurring at the mobile meters.

Main area of research & development: Positioning systems, low-level software design, high-level software design

Problem definitions

Given the available measurement data – comprising acceleration data and RF data among others – the customer wishes to determine the location on a fixed-position grid whenever the mobile meter is located close to the grid nodes. Another desired feature is determination of additional motional states once the meter’s position on the grid has been determined.
Tritech wishes to conduct a proof-of-concept study where at least two relatively different positioning strategies for determination of the meter locations on the grid shall be investigated and compared. In addition, it is desirable to include a compromise between the two strategies in the comparative study. The main objective of the degree project is to disclose the most promising alternative out of the two (or three) strategies. The students will conduct their study on the actual electronic hardware developed by Tritech and the positioning algorithms and related data processing will be implemented in the existing software designed by Tritech.

Prerequisites: experience in C, basic experience in C++, basic experience in numerical methods, basic experience in MATLAB or Octave
Academic level: primarily undergraduate (B.Sc.), secondly graduate (M.Sc.)

Further Contacts
Erik Björkman

 • Evaluation of Finite-Precision Predistortion Headphone Emulators in Real-Time Applications

2015-11-06

Evaluation of Finite-Precision Predistortion Headphone Emulators in Real-Time Applications

Evaluation of Finite-Precision Predistortion Headphone Emulators in Real-Time Applications

Tritech is seeking 1-2 students for a Master Thesis. Start can be anytime from now to end of Q1 2016. Tritech understands that there are certain criteria for academic level and some limitations on what not to carry out in a Master Thesis. Therefore the teaser below will have to be more detailed in order to meet the Universities’ criteria for how to define work item as well as results. The Tritech supervisor, together with other Tritech engineers, and the student(s) will initially define the scope of work.

Background and Introduction

One of Tritech’s employees conducted a M.Sc. degree project, Evaluation of Minimum-Phase Predistortion Filters Applied to Headphone Emulators, at the Department of Signal Processing, EES/KTH. The project focused on disclosing a suitable predistortion filter algorithm for digital audio whose purpose is to emulate the sound of a reference headphone in another headphoneunder-test. One of the final products of the project was an extensive subjective evaluation framework implemented in Java (GUI) and MATLAB (playback functions).

Main area of research & development: Real-time digital signal processing, audio signal processing, high-level software design, low-level software design, psychoacoustics.

Problem definitions
Tritech wishes to implement the audio related MATLAB classes and functions of the evaluation framework in a real-time environment using a suitable hardware platform and a suitable programming language. Furthermore, the available predistortion filters shall be realized using different finite-precision data types. These filter realizations are then subject to assessment of spectral properties, stability properties and computational loads. Out of the investigated finiteprecision realizations, two realization schemes suitable for real-time applications shall be selected for a final subjective evaluation study using the novel evaluation framework with real-time audio players.
Two software-oriented undergraduate students at B.Sc. programmes in computer science, electrical/electronic engineering, information technology, mechatronic engineering, engineering physics or related fields. Self-drive in form of own proposals regarding the problem formulation and scope is gratefully accepted by Tritech. For M.Sc. degree projects only one candidate is accepted and other problems may defined within the fields of digital signal processing, audio signal processing or related fields.
Prerequisites: experience in Java or C++ (high-level), experience in C or Assembler (low-level), basic experience in MATLAB, basic understanding of real-time processes

Further Contacts
Erik Björkman

 • IPS, Indoor Positioning System

2015-11-06

IPS, Indoor Positioning System

IPS, Indoor Positioning System

Tritech is seeking 1-2 students for a Master Thesis. Start can be anytime from now to end of Q1 2016 to further analyze and experiment on the IPS subject.

Tritech understands that there are certain criteria for academic level and some limitations on what not to carry out in a Master Thesis. Therefore the teaser below will have to be more detailed in order to meet the Universities’ criteria for how to define work item as well as results. The Tritech supervisor, together with other Tritech engineers, and the student(s) will initially define the scope of work.

If the student(s) will have own input to the subject and want to angle the Master Thesis in a bit different ways, but still within the scope of the subject, this is possible. Let us discuss.

Background and Introduction

The GPS is used today for personal navigation, however GPS performs less well in an in-door environment due to the dependency of line of sight. An IPS, Indoor Positioning System, will complement the function of the GPS and open doors for new applications. It can be used in application such as person navigation in larger buildings or to easier find an object e.g. tools or a shopping cart.  Another example of an application could be for gathering data about how customers move in a mall or boutique.

In 2015 a Thesis was made for Tritech Technologies in the IPS subject. The Thesis was a basic analysis that compared different technologies and methods to design an IPS. A prototype was designed to examine the possibility to navigate in an indoor environment. The prototype was built on a RSSI-based radio fingerprinting method over classic Bluetooth. This method was integrated with a dead reckoning system using an IMU to follow the motions of the user. The result shows that it is possible to navigate using the prototype with a good accuracy. Results were also showing that two methods are to prefer, as they will complement each other’s weaknesses.

This Master Thesis will be to further investigate technologies and methods for designing and implementing an indoor positioning system by applying the experience from last year Thesis.

The previous thesis raised the following questions:

 • Is it possible to increase the accuracy and stability by using filter algorithms, such as particle filtering?
 • Can history about earlier navigation attempts be used to somehow increase the accuracy?
 • Is it possible for the navigating units to communicate to increase accuracy?
 • How can BLE instead of classic Bluetooth be used for the radio fingerprinting method?

One or more of these questions can be used for the scope of this Master Thesis, but it can be discussed if the student(s) have own inputs to the subject.

Problem definitions

Investigate and examine for which filtering algorithms, technologies and methods that can be used for an IPS, based on experience from previous Thesis’s. Answer one or more of the questions raised from the previous Thesis. Develop a new prototype as a Proof of Concept, in terms of for instance a smartphone application for demonstrating. The exact problem definition needs to be narrowed in the master thesis and worked out in cooperation with the student and the university.

Further Contacts
Charlie Johansson and Peter Risberg

 • Mjukvaruutvecklare – Inbyggda system

  Vi sätter stort värde på din tekniska kompetens och vill att du har arbetat några år med mjukvaruutveckling inom inbyggda system.

2015-10-08

Mjukvaruutvecklare – Inbyggda system

Tritech är ett av Nordens ledande Embeddedhus. Vill du bli en av oss?

Vi erbjuder dig att bli en del av ett teknikdrivande företag i tillväxt, med en stark företagsanda och som är en blandning mellan produkt- och konsultbolag. Vi söker dig som är en drivande person som med ett konsultmässigt förhållningssätt tycker om att jobba med kunden för att lösa tekniska utmaningar och bidra till större affärsnytta.

Rollen  

Som utvecklare och konsult på Tritech får du möjlighet att arbeta med produktutveckling, antingen i våra inhouse-uppdrag eller ute hos någon av våra spännande kunder. Vi arbetar i hela produktlivscykeln från koncept till utveckling, test och produktion. Vi sätter stort värde på din tekniska kompetens och vill att du har arbetat några år med mjukvaruutveckling inom inbyggda system. Vi söker dig som brinner för teknik, gärna vill jobba med fysiska produkter, och som inte är rädd för att närma sig hårdvaran. Du har goda kunskaper inom C, C++, C# eller Java men det är även värdefullt om du har grundläggande elektronikkunskaper och kunskap kring operativsystem. Erfarenhet av moderna utvecklingsmetoder som Scrum och andra agila metoder är ett stort plus. I din roll som konsult vill vi att du arbetar metodiskt, proaktivt och strukturerat.

Du

Vi tror att du har jobbat 3-5 år, och känner att det är dags att prova på något nytt. Om du har jobbat som konsult eller på ett produktbolag spelar ingen roll, men du ska vilja utvecklas som mjukvaruutvecklare och person, och ska vilja kunna leverera kod med stolthet. Du vill hela tiden utveckla dig själv och vårt team.Testbarhet och god design är självklarheter. Har du arbetat i en bransch som kräver lite mer av produkterna, till exempel försvar, medicinsk teknik eller kanske fordonsbranschen är det meriterande. Du behärskar både svenska och engelska väl i tal och skrift.

Att jobba på Tritech

Vi som jobbar på Tritech idag kännetecknas av att vi

 • Gillar teknik och brinner för att utveckla högteknologiska produkter och system
 • Uppskattar ett öppet och ärligt arbetsklimat
 • Vill ha roligt på jobbet tillsammans
 • Är delaktiga i företagets utveckling
 • Tar ansvar för våra projekt, kunder och varandra
 • Gillar blandningen av att jobba in-house och som konsult ute hos våra kunder

På Tritech är vi grymma på inbyggda system. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi lösningar och produkter som är viktiga för människor och organisationer. Vi är experter på utveckling av intelligenta system för det uppkopplade samhället. Sedan starten 1991, har vi utvecklat mer än 500 produkter och lösningar. Vi finns nära våra kunder med kontor i Stockholm, Linköping och Göteborg. Idag är vi 130 medarbetare och ska fortsätta växa.

 

Ansökan

Du är välkommen att skicka in din ansökan via hemsidan senast den 31 augusti.

Har du frågor om rollen eller oss på Tritech är du välkommen att kontakta:

Mats Bergmark – konsultchef Stockholm (0733-35 23 60)

Josefine Malm – HR-chef (0733-35 23 69)

 

Missa inte denna chans att bli en del av Tritech!

 • Arkitekt – Inbyggda system

  Du leder utvecklingsprocessen och ansvarar för hela den tekniska lösningen som omfattar såväl mekatronik, elektronik och mjukvara.

2015-10-08

Arkitekt – Inbyggda system

Tritech är ett av Nordens ledande Embeddedhus. Vill du bli en av oss?

Vi erbjuder dig att bli en del av ett teknikdrivande företag i tillväxt, med stark företagsanda som är en blandning mellan produkt- och konsultbolag. Vi söker dig som är en drivande person som med ett konsultmässigt förhållningssätt tycker om att jobba med kunden för att lösa tekniska utmaningar och bidra till större affärsnytta.

Rollen  

Som Arkitekt hos oss ansvarar du för den tekniska lösningen i våra produktutvecklingsprojekt. Arkitekten har ofta rollen som teknisk projektledare i små eller medelstora utvecklingsprojekt med en omfattning på ca 2-8 projektmedlemmar. Du arbetar i hela utvecklingsprocessen, från dialog med kund till en färdigutvecklad produkt. I rollen som teknisk projektledare leder du utvecklingsprocessen och ansvarar för hela den tekniska lösningen som omfattar såväl mekatronik, elektronik och mjukvara.  Rollen kräver stor vana att tidsestimera och kostnadsuppskatta komplexa utvecklingsprojekt. Rollen innebär också att praktiskt leda utvecklare, testare och delprojektledare i olika typer av teknik- och leveransfrågor. Du har god kompetens inom ditt område och stödjer därför säljare redan vid införsäljningen genom att designa tekniken inom ditt specialistområde.

 

Du

Vi tror att du idag arbetar som utvecklare eller så är du redan arkitekt men är redo för nya utmaningar. Du har antingen en bas inom mjukvaruutveckling eller hårdvaruutveckling och brinner för inbyggda system. Du ska ha djupt intresse för teknik kombinerat med en stor social förmåga. Du har erfarenhet inom projektledning och motiverar dina kollegor till att leverera med bästa möjliga resultat. Du är även ansvarsfull och har förmåga att prioritera mellan tid, kostnad och kvalité. Du har intresse för att förstå våra kunders behov och utifrån de möjligheter som ny teknologi ger kan du identifiera nya innovativa tekniska produktlösningar med tydliga och stora kundvärden. Vi ser gärna att du har erfarenhet av moderna utvecklingsmetoder så som Scrum och andra agila metoder. Du behärskar både svenska och engelska väl i tal och skrift.

 

Att jobba på Tritech

Vi som jobbar på Tritech idag kännetecknas av att vi

 

 • Gillar teknik och brinner för att utveckla högteknologiska produkter och system
 • Uppskattar ett öppet och ärligt arbetsklimat
 • Vill ha roligt på jobbet tillsammans
 • Är delaktiga i företagets utveckling
 • Tar ansvar för våra projekt, kunder och varandra
 • Gillar blandningen av att jobba in-house och som konsult ute hos våra kunder

På Tritech är vi grymma på inbyggda system. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi lösningar och produkter som är viktiga för människor och organisationer. Vi är experter på utveckling av intelligenta system för det uppkopplade samhället. Sedan starten 1991, har vi utvecklat mer än 500 produkter och lösningar. Vi finns nära våra kunder med kontor i Stockholm, Linköping och Göteborg. Idag är vi 130 medarbetare och ska fortsätta växa.

 

Ansökan

Du är välkommen att skicka in din ansökan via hemsidan.

 

Har du frågor om rollen eller oss på Tritech är du välkommen att kontakta:

Mats Bergmark – Konsultchef för Stockholm (0733-35 23 60)

Josefine Malm – HR-chef (0733-35 23 69)

 

Missa inte denna chans att bli en del av Tritech!

 • Teknisk Applikationsutvecklare

  Du är van att ha kundkontakter och känner dig hemma i konsultrollen.

2015-10-08

Teknisk Applikationsutvecklare

Tritech är ett av Nordens ledande Embeddedhus. Vill du bli en av oss?

Vi erbjuder dig att bli en del av ett teknikdrivande företag i stark tillväxt, med en fin företagsanda som är en blandning mellan produkt- och konsultbolag. Vi söker dig som är en drivande person som med ett konsultmässigt förhållningssätt tycker om att jobba med kunden för att lösa tekniska utmaningar och bidra till större affärsnytta.

Rollen  

Som teknisk applikationsutvecklare hos oss som brinner du för teknik, du vill gärna arbeta med fysiska produkter, och är inte är rädd för att närma dig hårdvaran. Vi söker dig som vill utvecklas på embeddednivå och högre upp i lagren men också dig som vill bli en stjärna på C#, C++ eller Java. Utöver att vara en bra programmerare så behärskar du olika utvecklingsmetoder och modeller såsom MDD, TDD, Scrum och RUP. Som utvecklare är du helt självgående och i ditt arbete är du strukturerad, metodisk och noggrann. Du är van att ta initiativ och driva förbättringar inom exempelvis processer, metoder och verktyg. Du är van att ha kundkontakter och känner dig hemma i konsultrollen. Du är van att jobba i projektform och förstår principerna tid, kostnad och kvalité. Du har tidigare arbetat med applikationsutveckling på kända plattformar (Windows och Linux), har erfarenhet av olika typer av kommunikationslösningar och är van att hantera vanliga utvecklingsmiljöer och versionshanteringssystem.

Du

Du har minst 5 års erfarenhet av utveckling från produktbolag eller som konsult och känner att det är dags att prova på något nytt. Om du har jobbat som konsult eller på ett produktbolag spelar ingen roll, men du ska vilja utvecklas inom applikationsutveckling och inbyggda system. Vi ser det som positivt om du längre fram ser dig i rollen som teknisk projektledare eller arkitekt. Du vill hela tiden utveckla dig själv och vårt team. Har du arbetat i en bransch som kräver lite mer av produkterna, till exempel försvar, medicinsk teknik eller kanske fordonsbranschen är det meriterande. Du behärskar både svenska och engelska väl i tal och skrift.

Tritech

Vi som jobbar på Tritech idag kännetecknas av att vi

Gillar teknik och brinner för att utveckla högteknologiska produkter och system

 • Uppskattar ett öppet och ärligt arbetsklimat
 • Vill ha roligt på jobbet tillsammans
 • Är delaktiga i företagets utveckling
 • Tar ansvar för våra projekt, kunder och varandra
 • Gillar blandningen av att jobba in-house och som konsult ute hos våra kunder

 På Tritech är vi grymma på inbyggda system. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi lösningar och produkter som är viktiga för människor och organisationer. Vi är experter på utveckling av intelligenta system för det uppkopplade samhället. Sedan starten 1991, har vi utvecklat mer än 500 produkter och lösningar. Vi finns nära våra kunder med kontor i Stockholm, Linköping och Göteborg. Idag är vi 130 medarbetare och ska fortsätta växa.

Ansökan

Du är välkommen att skicka in din ansökan via hemsidan senast den 31 augusti.

Har du frågor om rollen eller oss på Tritech är du välkommen att kontakta:

Mats Bergmark – konsultchef Stockholm (0733-35 23 60)

Josefine Malm – HR-chef (0733-35 23 69)

Missa inte denna chans att bli en del av Tritech!

 

2015-10-01

Kontorsansvarig till Sundbyberg

Nu har du möjlighet att arbeta i en bred roll med stora utvecklingsmöjligheter!

Om Tritech

Nu söker vi en Kontorsansvarig till vårt huvudkontor i Stockholm, Sundbyberg. På Tritech menar man att teknik ska generera hållbar affärsnytta. Tillsammans med sina kunder utvecklar Tritech lösningar och produkter som är viktiga för människor och organisationer. Vi är experter på utveckling av intelligenta system för det uppkopplade samhället. Med beprövad metodik, flexibla tekniska plattformar och ett team av ingenjörer, affärsutvecklare och teknikledare, arbetar Tritech för att skapa värde i alla led från idé till innovation. Sedan starten 1991, har Tritech utvecklat mer än 500 produkter och lösningar i nära samarbete med sina kunder. Vi arbetar med flexibla affärsmodeller som vi skräddarsyr tillsammans med våra kunder.

Om tjänsten Kontorsansvarig till Sundbyberg

Nu önskar Tritech att förstärka sitt administrativa team, som i dag består av 3 personer på Stockholmskontoret, med en duktig Kontorsansvarig. Som kontorsansvarig har du ansvaret för allt praktiskt på kontoret. Du är ansiktet utåt då du tar emot besökare på kontoret samt svarar i telefon, du ansvarar för gemensamma ytor, har kontakt med leverantörer samt hanterar beställningar m.m. Främst kommer du även att vara ett stöd för ekonomifunktionen, där du arbetar med bland annat leverantörsreskontran, kundfakturering samt reseräkningar. I din roll stöttar du även HR-ansvarig med t.ex. administrativ hantering av anställningsavtal. För rätt person med intresse finns även möjlighet till andra arbetsuppgifter, som att planera och hjälpa till med seminarium, konferenser m.m..

Möjligheter

På Tritech får du vara med där saker och ting händer. Du får arbeta i en arbetsmiljö som, för rätt person, erbjuder möjligheter och ger frihet till att prova på nya saker och utvecklas. Det är bara du som sätter begränsningarna.

Krav

Du har några års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Du trivs och är van vid administrativa arbetsuppgifter men tar gärna på dig andra praktiska uppgifter som tillkommer på ett mindre kontor. För aktuell roll bör du även ha erfarenhet av leverantörsreskontra och enklare bokföring. Du ska ha goda kunskaper i Officepaketet samt hantera svenska och engelska flytande, i tal och skrift.

För att trivas i aktuell roll där möjligheter till utveckling finns så ska du ha ett driv, du ser när någonting behöver göras och känner ett stort ansvar för dina arbetsuppgifter. Du är social och prestigelös samt arbetar proaktivt. I aktuell roll är det även viktigt med hög integritet och struktur.

Tillträde, omfattning och anställning

Tjänsten är en rekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sköts av Hero och att du anställs direkt av vår kund. Tjänsten kommer att tillsättas omgående.

Hur söker du?

Vi samarbetar med Hero i denna rekrytering. Du kan skicka in din ansökan via vårt formulär eller via www.hero.se. Vi går igenom ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har löpt ut. Har du frågor besvaras dessa av rekryteringsansvarig Hanna Larsson via rekrytering@hero.se

Vi ser fram emot att läsa din ansökan!

Kontorsansvarig

 • Testutvecklare – Senior konsult

  Du vill utvecklas inom testautomatisering och mot rollen som teknisk projektledare eller arkitekt.

2015-04-12

Testutvecklare – Senior konsult

Tritech är ett av Nordens ledande Embeddedhus. Vill du bli en av oss?

Vi erbjuder dig att bli en del av ett teknikdrivande företag i stark tillväxt, med en fin företagsanda som är en blandning mellan produkt- och konsultbolag. Vi söker dig som är en drivande person som med ett konsultmässigt förhållningssätt tycker om att jobba med kunden för att lösa tekniska utmaningar och bidra till större affärsnytta.

Rollen  

Som testutvecklare och senior konsult på Tritech får du möjlighet att arbeta med test, testautomatisering och produktutveckling, antingen i våra inhouse-uppdrag eller ute hos någon av våra spännande kunder. Tritech arbetar i hela produktlivscykeln från koncept till utveckling, test och produktion. Vi sätter stort värde på din tekniska kompetens och vill att du har erfarenhet inom test/mjukvaruutveckling/hårdvaruutveckling och inbyggda system. Du har erfarenhet av något eller några av följande programspråk: C, C++, C#. Det är positivt om du gillar problemlösning och motiveras av struktur och ordning samt har erfarenhet av olika testramverk. Det är också ett stort plus om du har erfarenhet av moderna utvecklingsmetoder som Scrum och andra aliga utvecklingsmetoder.

Du

Vi tror att du har jobbat 3-5 år, och känner att det är dags att prova på något nytt. Om du har jobbat som konsult eller på ett produktbolag spelar ingen roll, men du ska vilja utvecklas inom testautomatisering och vilja utvecklas mot rollen som teknisk projektledare eller arkitekt. Du ska vara resultatinriktad och ansvarsfull, tro att gruppen kan prestera mer än individen. Förmåga att se behov, prioritera mellan kvalité, kostnad och tid är viktiga egenskaper. Har du arbetat i en bransch som kräver lite mer av produkterna, till exempel försvar, medicinsk teknik eller kanske fordonsbranschen är det meriterande. Du behärskar både svenska och engelska väl i tal och skrift.

Tritech

Vi som jobbar på Tritech idag kännetecknas av att vi

Gillar teknik och brinner för att utveckla högteknologiska produkter och system

 • Uppskattar ett öppet och ärligt arbetsklimat
 • Vill ha roligt på jobbet tillsammans
 • Är delaktiga i företagets utveckling
 • Tar ansvar för våra projekt, kunder och varandra
 • Gillar blandningen av att jobba in-house och som konsult ute hos våra kunder

 På Tritech är vi grymma på inbyggda system. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi lösningar och produkter som är viktiga för människor och organisationer. Vi är experter på utveckling av intelligenta system för det uppkopplade samhället. Sedan starten 1991, har vi utvecklat mer än 500 produkter och lösningar. Vi finns nära våra kunder med kontor i Stockholm, Linköping och Göteborg. Idag är vi 130 medarbetare och ska fortsätta växa.

Ansökan

Du är välkommen att skicka in din ansökan via hemsidan senast den 22 augusti.

Har du frågor om rollen eller oss på Tritech är du välkommen att kontakta:

Mats Bergmark – konsultchef Stockholm (0733-35 23 60)

Josefine Malm – HR-chef (0733-35 23 69)

Missa inte denna chans att bli en del av Tritech!

 • Rekryterare och Employer Branding-ansvarig

2015-03-24

Rekryterare och Employer Branding-ansvarig

På Tritech är vi grymma på inbyggda system. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi lösningar och produkter som är viktiga för människor och organisationer. Vi är experter på utveckling av intelligenta system för det uppkopplade samhället. Sedan starten 1991, har vi utvecklat mer än 500 produkter och lösningar. Vi finns nära våra kunder med kontor i Stockholm, Linköping och Göteborg. Idag är vi 130 medarbetare och ska fortsätta växa.

Rollen som rekryterare:

Som rekryterare och Employer Branding-ansvarig på Tritech kommer du att arbeta med att attrahera och rekrytera marknadens bästa utvecklare! Du arbetar i hela rekryteringsprocessen från att söka och kontakta kandidaterna, hålla intervjuer själv eller tillsammans med våra konsultchefer, du tar referenser och förbereder introduktion av nyanställda. Inom ramen för Employer Branding arbetet kommer du ansvara för kontakten med universitet och högskolor. Du kommer planera och projektleda Tritechs deltagande vid mässor och rekryteringsevent. Tritech har en ambition om att öka närvaron på sociala medier och ser därför dig som en länk mellan HR och marknad. Detta kräver att du har starkt eget driv, idéer och vill bidra till att bygga vidare på Tritechs varumärke både internt och externt. Du stödjer främst arbetet i Stockholm men arbetar också med våra kontor i Göteborg och Linköping vilket gör att resor kan förekomma i arbetet. Du rapporterar till företagets HR-chef och det kan även tillkomma övriga HR-relaterade arbetsuppgifter, vilket ger en möjlighet att utvecklas inom HR-området.

Vi söker dig som har:

• Erfarenhet av rekrytering och kandidatförsörjning inom teknik och IT
• Tidigare erfarenhet av Employer Branding – aktiviteter för att stärka Tritechs varumärke
• Tidigare erfarenheter av att arbeta med sociala medier och marknadsföring i sociala kanaler
• Flytande kunskaper i svenska och goda kunskaper engelska

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vi tror att du som person är driven, energifull och målfokuserad. Du brinner för att leverera resultat i ditt arbete och kan kavla upp ärmarna om det behövs. Vidare är du serviceinriktad, ödmjuk och att du värdesätter en glad och trevlig stämning på arbetsplatsen.

Vi som jobbar på Tritech idag kännetecknas av att vi:

• Uppskattar ett öppet och ärligt arbetsklimat
• Vill ha roligt på jobbet tillsammans
• Är delaktiga i företagets utveckling
• Tar ansvar för våra projekt, kunder och varandra
• Gillar teknik och tycker det är spännande med högteknologiska produkter och system

Ansökan:

Du är välkommen att skicka in din ansökan via hemsidan senast den 17 april.

Har du frågor om rollen eller oss på Tritech är du välkommen att kontakta:
Josefine Malm, HR-chef (0733-35 23 69)
Åke Wernelind, VD (0703-70 97 24)

 • Utvecklare Hårdvara – Inbyggda system

  Du har goda kunskaper inom elektronikområdet och konstruktion av digital och analog elektronik.

2015-01-30

Utvecklare Hårdvara – Inbyggda system

Tritech är ett av Nordens ledande Embeddedhus. Vill du bli en av oss?

Vi erbjuder dig att bli en del av ett teknikdrivande företag i stark tillväxt, med en fin företagsanda som är en blandning mellan produkt- och konsultbolag. Vi söker dig som är en drivande person som med ett konsultmässigt förhållningssätt tycker om att jobba med kunden för att lösa tekniska utmaningar och bidra till större affärsnytta.

Rollen  

Som utvecklare och konsult på Tritech får du möjlighet att arbeta med produktutveckling, antingen i våra inhouse-uppdrag eller ute hos någon av våra spännande kunder. Vi arbetar i hela produktlivscykeln från koncept till utveckling, test och produktion. Vi sätter stort värde på din tekniska kompetens och vill att du har arbetat några år inom hårdvaruutveckling och inbyggda system. Du har goda kunskaper inom elektronikområdet och konstruktion av digital och analog elektronik. Du har tidigare erfarenhet av produktutveckling och gärna kunskaper inom EMC och certifiering. Om du har kunskaper inom hårdvarunära programmering är det en fördel. Erfarenhet av moderna utvecklingsmetoder som Scrum och andra aliga metoder är ett stort plus. I din roll som konsult vill vi att du arbetar metodiskt, proaktivt och strukturerat.

Du

Vi tror att du har jobbat 3-5 år, och känner att det är dags att prova på något nytt. Om du har jobbat som konsult eller på ett produktbolag spelar ingen roll, men du ska vilja utvecklas inom hårdvaruutveckling och inbyggda system och vi ser det som en fördel om du längre fram ser dig i rollen som teknisk projektledare eller arkitekt. Du vill hela tiden utveckla dig själv och vårt team.Har du arbetat i en bransch som kräver lite mer av produkterna, till exempel försvar, medicinsk teknik eller kanske fordonsbranschen är det meriterande. Du behärskar både svenska och engelska väl i tal och skrift.

Tritech

Vi som jobbar på Tritech idag kännetecknas av att vi

Gillar teknik och brinner för att utveckla högteknologiska produkter och system

 • Uppskattar ett öppet och ärligt arbetsklimat
 • Vill ha roligt på jobbet tillsammans
 • Är delaktiga i företagets utveckling
 • Tar ansvar för våra projekt, kunder och varandra
 • Gillar blandningen av att jobba in-house och som konsult ute hos våra kunder

 På Tritech är vi grymma på inbyggda system. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi lösningar och produkter som är viktiga för människor och organisationer. Vi är experter på utveckling av intelligenta system för det uppkopplade samhället. Sedan starten 1991, har vi utvecklat mer än 500 produkter och lösningar. Vi finns nära våra kunder med kontor i Stockholm, Linköping och Göteborg. Idag är vi 130 medarbetare och ska fortsätta växa.

Ansökan

Du är välkommen att skicka in din ansökan via hemsidan.

Har du frågor om rollen eller oss på Tritech är du välkommen att kontakta:

Mats Bergmark – konsultchef Stockholm (0733-35 23 60)

Josefine Malm – HR-chef (0733-35 23 69)

Missa inte denna chans att bli en del av Tritech!

 

 • Vill du bli vår HR-manager?

  Ditt mål blir att med stort engagemang och entusiasm säkerställa att HR blir en integrerad del av verksamheten och bidrar till en fortsatt positiv utveckling i en extremt agil miljö.

2013-10-01

Nu söker Tritech en HR-chef

Tid:Ansök senast den 22 oktober

Plats:Sundbyberg

Ditt mål blir att med stort engagemang och entusiasm säkerställa att HR blir en integrerad del av verksamheten och bidrar till en fortsatt positiv utveckling i en extremt agil miljö.

Beskrivning

Ditt uppdrag blir

 • Att på ett operativt och strategiskt plan ansvara för rekrytering, (högskolekontakter, events, round table, intervjuer, tester), employer branding, talent management, kompetens- och ledarutveckling
 • Utveckla, driva och leda Tritechs HR-agenda
 • Ansvara för samtliga HR-processer
 • Aktivt bidra i ledningsgrupparbetet mot 2015 års mål
 • Vara en viktig del i implementeringen en ny kompetensmodell
 • Stötta och coacha chefer och ledare ute i verksamheten

Din roll

 • Medlem i ledningsgruppen
 • Rapporterar till VD
 • Inget personalansvar, i alla fall inte initialt
 • Placering på kontoret i centrala Sundbyberg (vid pendeltågstationen)

Uppdragsprofil

Din erfarenhet

 • Minst 5 års erfarenhet av arbete med HR-frågor, i linjen eller som konsult
 • Vana vid att arbeta både hands-on och strategiskt med HR-frågor
 • Med fördel erfarenhet från tillväxtbolag, konsultverksamhet, start-up eller liknande
 • Van att arbeta med talang- och ledarutveckling
 • Projektledarerfarenhet
 • Kunskap om social media och digitala kanaler

Din kompetens

 • Akademisk utbildning
 • Såväl bredd som djup inom HR-området
 • Kunnig inom området employer branding samt ledarutveckling
 • Affärsnära, verksamhetsorienterad och vana att driva projekt
 • Svenska och engelska, flytande i tal och skrift
 • Mycket goda kunskaper i Officepaketet

 Som person är du

 • Handlingskraftig och driven
 • Social och kommunikativ
 • Nätverkande
 • Prestigelös och proaktiv
 • Coachande/stödjande
 • Orädd och utmanande
 • Träffa oss på Armada 2013

  Du känner igen oss i våra svarta tröjor.

2013-09-30

KTH Armada 2013

Tid:10-16 den 19 november, 10-15 den 20 november

Plats: Nymble och KTH Biblioteket på KTH campus

Under 2 dagar kommer studenter och företag mingla och utbyta kontakter, det är en chans för dig som student att komma i kontakt med mer än 150 företag. Under dagarna kommer det erbjudas kontaktsamtal och spännande föreläsningar. Efter första mässdagen fortsätter kvällen med banketten där minglandet fortsätter.

Tritech finns självklart på plats. Vi har de senaste tre åren rekryterat över 30 nyexaminerade ingenjörer. Det är hela 25% av alla anställda. Vi har lyckats med det genom Tritech Academy och en stor andel projekt som vi driver åt våra kunder i egen regi. På det sättet skapar vi förutsättningar för nyutexaminerade att bli erfarna på kortare tid.

Under mässan får du träffa några av alla de som tidigare studerat på KTH. Kom förbi Tritechs monter under Armada 2013. Du kommer inte att ångra dig!