Hem

  • Oberoende verifieringsteam


    Kunden är en komplett leverantör av järnvägslösningar, med leverans av allt från fordon, driv- och styrsystem till signalsystem. Tritech bidrar med ett oberoende verifieringsteam för säkerhetskritiskt system. Vi etablerar och ansvarar för fristående team för oberoende test och validering av styrsystem på tåg enligt SIL. Möjliggör för kunden att certifiera och ta tåg i drift. Läs mer om projektet nedan.

VERIFIERING OCH VALIDERING AV TÅGSYSTEM

Uppdrag

För att kunna introducera sina styr- och kommunikationsenheter inom TCMS (Train Control and Management System) på nya marknadssegment för ombordsystem, anpassar kunden sin produktfamilj för att möta säkerhetskraven för SIL2. För att möjliggöra verifiering och validering mot säkerhetskraven behöver man engagera en leverantör med erfarenhet och kompetens att driva verifieringsarbetet för en av de mer komplexa och säkerhetskritiska kommunikations- och I/O-modulerna.

Lösning

Tritech etablerade ett test- och verifieringsteam som täckte alla behov av expertkompetenser, inklusive testledning och underleverantörsrelationer. Teamets ansvar omfattade hela ToV-processen från verifiering av krav, analyser och testplaner till utveckling och etablering av tester inklusive genomförandet inklusive granskning och rapportering. Tester genomfördes på såväl maskinvara som inbyggda system. Både på produkt och modulnivå, med och utan felinjecering.

Tritechs team arbetade som oberoende testteam parallellt med kundens utvecklingsteam genom hela processen. Det kan också nämnas att andra experter från Tritech även engagerades som bland annat säkerhetsingenjörer och teamledare i kundens olika utvecklingsprojekt.

Resultat

Med ett oberoende testteam slapp kunden utbilda och avdela egen personal och kunde istället fokusera på sin produkt och marknadskrav. Teamets omfattning och bemanning kunde anpassas dynamiskt efter behov under hela processen.