Hem

  • För maximalt fokus


    Kunden utvecklar högpresterande basstationsantenner för mobiltelefoni och Tritech har i detta projekt uppnått högre tillgänglighet i mobilnäten genom automatisk justerbara mobilantenner. Läs mer om projektet nedan.

RET FÖR HÖGRE TILLGÄNGLIGHET

Uppdrag

Tritech har utvecklat elektronik och mjukvara för en RET-enhet (Remote Electrical Tilt) åt kunden. Genom att justera antennloben så att räckvidden begränsas kan man installera fler antenner inom ett område och på så sätt betjäna flera mobiltelefonikunder.

Lösning

Projektet genomfördes enligt agil utvecklingsmetodik. Hårdvaran är baserad på en standardhårdvara från Tritech och flera av Tritechs egna standardmjukvaror. För maximalt fokus till industriell produkt ansvarade vi också för att producera elektroniken jämte testutrustning till dess produkten var stabil. Vi genomförde transfer av produktion till permanent kontraktstillverkare. Tritech ansvarar idag för underhåll och vidareutveckling av produkten.

Resultat

Kraven från kunden var att produkten skulle ut på marknaden i relativt stora volymer under kort tid, med kvalitet och funktion. Projektet genomfördes på extremt kort tid. De första prototyperna fanns framme efter fyra månader och en industriell produkt hade levererats i tusental efter nio månader. Arbetet genomfördes snabbt genom agil utveckling, parallella aktiviteter och med leverans i tid som högsta prioritet.