Hem

SECURITY AND ACCESS CONTROL

Uppdrag

Med en extremt kort tidplan ta fram hårdvara och mjukvara för att testa och utvärdera ett nytt IoT protokoll (baserat på asymmetrisk kryptering) fokuserat på skalbarhet som skulle kunna öppna upp för nya verksamhetsområden.

Protokollet är baserat på asymmetrisk kryptering där en del av uppdraget var att utvärdera huruvida den använda plattformen var tillräcklig rent prestandamässigt. För att ytterligare få kännedom om hur protokollet lämpar sig skulle hårdvaran och mjukvaran användas i ett skarpt fälttest för att snabbt få in användardata.

Lösning

Tritech levererade ett team bestående av experter både på mjukvara och hårdvara för att klara av de olika tekniska utmaningarna. För att kIara den tighta tidplanen låg fokus initialt på att snabbt ta fram ”minimum viable product” och vi jobbade intensivt med ”rapid prototyping”.  Vidare  försökte vi använda färdiga byggblock i så stor utsträckning som möjligt. En ytterligare aspekt till att vi hela tiden höll tidplan var att vi snabbt utnyttjade hela Tritechs kompetensnätverk när vi stötte på utmaningar.

Resultat

Vi levererade hela tiden till utsatta deadlines och nu är lösningen ute i fälttest enligt plan och mycket tyder på att man nu i en snar framtid kommer produktifiera tekniken. Kunden har uppskattat vår ”can do” attityd, samarbetsförmåga och att vi snabbt rampade upp ett helt team med rätt kompetens mitt i sommarsemestern.

  • En flexibel och skalbar produktplattform


    Att fånga biometrisk data – signatur, fingeravtryck, handgeometri, ögon, öronlober, … - Lösningar som snart finns i var mans hand. Läs mer om projektet nedan.

BIOMETRIC DATA CAPTURE

UPPDRAG

För kundens räkning har Tritech tagit fram och levererat nästa generation av en av företagets produkter, från konceptdesign till utrullning av färdig produkt. Produkten är modulär och skalbar och kommer att stå till grund för en helt ny produktfamilj. Lösningen baseras på COMe-moduler.

LÖSNING

Utvecklingsarbetet har omfattat elektronik för bärarkort och interconnect, inklusive all inbyggd mjukvara. Integrations har inneburit att koppla samma ett antal perifera utrustningar, såsom kameror, fingeravtrycksläsare, scanners, mm av olika fabrikat där gränsvärden gentemot standarder ibland måste tänjas. Integrationsarbetet har omfattat mycket mjukvaruarbete för att skapa en stabil produkt. Kapsling har till stor del återanvänts från tidigare produkter med de utmaningar att fler funktioner skall in på liten yta.

RESULTAT

En flexibel och extrem skalbar produktplattform och en snabb time to market.

  • Utveckling av kassakontrollenheter


    Kunden levererar säkra lösningar för kontant- och transaktionshantering inom butiks- och bankbranschen. Bland annat kassakontrollterminaler som används av skattemyndigheter för att kontrollera riktighet i skattebetalning inom detaljhandeln. Tritech har jobbat med utveckling och produktion av säkerhetsenheter för kassor i Europeisk handel. Som utvecklingspartner har vi utvecklat elektronik och mjukvara för kassakontrollenheter för flera Europeiska länder med mycket högt ställda säkerhetskrav. Läs mer om projektet nedan.

KASSAKONTROLLENHET

Uppdrag

Inför expansion till nya marknader i Europa behövde kunden utveckla en ny kostnadseffektiv och modern kassakontrollterminal anpassad för det aktuella landets krav och lagstiftning – datum för första leverans var fastställt, ledtiden kort. Kunden önskade en leverantör som kunde ta hand om utveckling av såväl elektronik och maskinvara med operativsystem som applikation, kapsling och produktifiering – kort sagt en leverantör av den kompletta produkten.

Lösning

Tritech etablerade ett utvecklingsteam som täckte alla behov av expertkompetenser inklusive ledning och underleverantörsrelationer. Med hög fokus på produktpris, säkerhetsfunktionalitet och kvalitet bedrevs produktutvecklingen av såväl maskinvara som programvara i Scrum-form med tydliga och fungerande releaser. Kontinuerlig och automatiserad testning, testfallsutveckling och feedback hanteras med Tritech Embedded Test Framework. Genom tidig analys av tillverkningsrelaterade behov och möjligheter kunde kostnads- och funktionseffektiviserande beslut tas i tidiga faser och effektiva produktionsprocesser förberedas.

Resultat

Kunden kan till fullo fokusera egen tid på sina marknadsprocesser och förlita sig på Tritech som hanterar hela produktutvecklingen. Ett effektivt agilt projekt med ”single point of contact” för kunden, tydliga gränssnitt och åtagande, kontinuerlig styrning och feedback på status gav kunden en kvalitativ, produktionsanpassad och kostnadseffektiv produkt.