Hem

  • UTVECKLING AV GEOFYSISKA INSTRUMENT

    Läs mer om projektet nedan.

UTVECKLING AV GEOFYSISKA INSTRUMENT

Kunden utvecklar geofysiska mätinstrument som används för markplanering och prospektering.

Uppdrag

Tritech har under en längre tid agerat som utvecklingspartner åt kunden. Tritech engagerades som partner för framtagande av ny generation av instrument med krav stora funktionstillägg och mål för reducerad tillverkningskostnad. Antalet producerade enheter är relativt låg, vilket innebär att mycket arbete åtgår till att skapa tillförlitlig process för produktion och verifiering, samt uppgradering av enheter i fält.

Lösning

Tritech utvecklade ett helt nytt instrument med ny arkitektur, ny funktionalitet till lägre tillverkningskostnad. Kapslingen har medfört vissa begränsningar i formfaktorer vilket betyder att många funktioner skall få plats på liten yta, vilket inneburit utmaningar med t ex plats, värmeutveckling och batteridrift.

Projektet har varit tidspressat då kundens marknadskanaler efterfrågat ny funktionalitet under en längre tid, samt att nya funktioner har vuxit fram under projektet. Projektteamet har utvecklat en modell för hur man hanterar ändringar, tillägg, mm med mål att inte påverka leveranstider alltför mycket. Arbetet har präglats av ett flexibelt arbetssätt med många avstämningspunkter.

Resultat

En ny produkt med bra marknadsförutsättningar som enkelt och flexibelt kan vidareutvecklas och uppgraderas i fält.

  • ORBITALBORR

    Läs mer om projektet nedan.

ORBITALBORR

Kunden innehar patent för en speciell borrteknik som går under namnet orbitalteknik. Tekniken kombinerar en borrande och en fräsande rörelse hos borrens verktyg, vilket gör det möjligt att borra med hög precision i stackande material. Tekniken gör det också möjligt att göra försänkningar utan verktygsbyte. Företagets kunder finns idag främst inom flygindustrin.

Uppdrag

Tritech har under många år agerat som partner till företaget vad gäller utveckling av elektronik och mjukvara i inbyggda system.

Lösning

Ett komplett styrsystem för en ny generation av borrutrustning, omfattande hela produktutvecklingen från ax till limpa, vilket innebär identifiering och utveckling av elektronik och mjukvara, funktionstest, industrialisering, produktion och produktionstest. Kundens kund är ett ledande bolag för kommersiella flygplan som kräver extrema krav vad gäller precision, tillförlitlighet och säkerhet.

Resultat

En stabil, fungerande produkt, godkänd för kommersiell utrullning. Med borrens modulära uppbyggnad i mjukvaran har det skapats en plattform som enkelt möjliggör vidare utveckling av nya funktioner.