Hem

  • Effektiva bussar


    Kunden är en ledande tillverkare av tunga lastbilar, bussar och industri- och marinmotorer. Dessutom tillhandahåller man ett stort utbud av tjänstrelaterade produkter och tjänster. Som leverantör av fordon till i princip hela världen fyller kundens serviceverkstäder och verktyg en mycket viktig roll. Projektet handlar om utveckling och förvaltning av diagnosverktyg för fordon. Tritech utvecklar och underhåller kundens mjukvaruverktyg som används på serviceverkstäder över hela världen för diagnosticering, felsökning och uppdatering av funktioner. Läs mer om projektet nedan.

EFFEKTIV FELSÖKNING FÖR BUSSAR

UPPDRAG

Tritech ansvarar sedan ett antal år för utveckling och förvaltning av diagnos- och serviceverktyg som gör det möjligt att enkelt och effektivt felsöka en hel buss, lokalisera trasiga komponenter och få hänvisning till komponentbeteckning eller elschema.  Ett nodsystem i en modern buss består av ett stort antal elektroniknoder med hundratals in- och utgångar. Nästan alla av bussens funktioner styrs av detta interna nätverk och det är därför kritiskt för att bussen skall fungera.

LÖSNING

Vårt team utvecklar cirka två nya produktreleaser om året i nära samverkan med kundens ansvariga för bussens elektroniknoder. Teamet arbetar primärt från de egna lokalerna, men genom ett Scrum-baserat arbetssätt med veckovisa möten, sprintdemos och retrospektiv får kunden kontroll och insyn i hur projektet fortskrider.

RESULTAT

Det etablerade arbetssättet, agiliteten i bemanning och erfarenhet från produktledning till design, implementation och test gör att kunden helt kan fokusera på kravställning och behov från marknaden.

  • Ett långt, strategiskt samarbete


    Kunden är en ledande utvecklare och producent av avancerad fordonselektronik. Produktutvecklingen bygger på egna plattformar för snabbare utveckling och högre grad av återanvändning. Tritech har under lång tid varit en viktig utvecklingspartner. Detta projekt har varit ett långt strategiskt samarbete för utveckling av elektronik och mjukvara för kommunicerande produkter och system med höga krav på tillgänglighet, tillförlitlighet och informationssäkerhet. Läs mer om projektet nedan.

FORDONSELEKTRONIK

Uppdrag

Tritech har sedan mitten av 90-talet varit en strategisk partner för att möjliggöra den expansiva produktutvecklingssatsning bolaget önskade med mål att äga och vidareutveckla egna produkter och plattformar.

Lösning

Vi har på såväl konsult- som projektbasis medverkat i utveckling av mjukvara, elektronik och kommunikationslösningar samt jobbat med test och verifiering i många av kundens produkter, såsom instrumentpaneler, digitala färdskrivare, telematikenheter, med mera. Alla dessa produter har krav på hög tillgänglighet och realtidsprestanda. Vanligtvis innehåller många av produkterna teknik som är baserad på små inbyggda system med 8- eller 16-bitars processorer. Vanliga kommunikationsprotokoll (CAN, K-lina, …) inom fordonsbranschen förekommer ofta som en delkomponent i utvecklingen.

Resultat

Under ett långt och framgångsrikt samarbete har kunden under de senaste åren kunnat ta steget från att enbart tillverka produkter åt sina kunder till att även satsa på utveckling av egna produkter. Kundens första egenutvecklade produkt, en digital färdskrivare, har inneburit stora framgångar för företaget.