Hem

  • Rekordsnabb uppbyggdnad av säkra energisystem


    Projektet handlar om smartare energisystem och effektivare energianvändning. Tritech fick i uppgift att på rekordtid bygga stabil mjukvara för smartare och säkrare energisystem uppkopplat på internet. Läs mer om projektet nedan.

KOMMUNIKATIONSHUB

UPPDRAG

Tillsammans med flera leverantörer i ett globalt projekt har Tritech levererat en kommunikationshubb för gas- och elmätare. Dessa kommunicerar med centrala system via mobilnätet och trådlös radio. Eftersom det är nödvändigt att kommunikationslösningen ständigt är uppkopplad har den designats med oerhört rigorösa krav på säkerhet, robusthet och skalbarhet.

LÖSNING

Tritechs del av lösningen har omfattat kommunikationshubbens kärnfunktioner, såsom meshteknik för kommunikation, säkerhetslösningar för Internet of Things samt hur mjukvara kan laddas ned till kommunikationshubben under drift. Allt med krav på tillförlitlighet och säkerhet.

RESULTAT

Projektet har varit utmanande på grund av en kort tidplan, inte minst då vissa krav inte var kompletta när arbetet påbörjades. Arbetet har drivits framåt med hjälp av ett antal versioner, där systemlösningen successivt har växt fram.

  • För en rättvisare elmarknad


    Kunden är ledande tillverkare av elmätare och andra produkter inom energiområdet. Tritech har under detta projekt tagit fram en Pre-payment lösning för köp av el över disk och via sms för rättvisare elmarknad. Läs mer om projektet nedan.

KONTANTBETALNING AV EL

Uppdrag

Utveckling och kommersialisering av modul för energimätare med funktionalitet för köp av energi både online och över disk samt genom traditionell kredit baserat på faktisk förbrukning. Projektet har omfattat utveckling av elektronik, inbyggd mjukvara, mekanisk kapsling, certifiering, industrialisering och kommersialisering. Projektet var tidspressat med mål att under en kort tid få fram produkten. Ingen uppdatering av mjukvaran kan ske i fält vilket har inneburit omfattande tester för att säkerställa produktens funktioner och tillförlitlighet.

Lösning

Lösningen blev en modul bestående av en elektronikkonstruktion med komplex funktionalitet och flera kommunikationsgränssnitt samt en mjukvarulösning som stödjer de krav kunden har ställt upp. Mjukvaran utvecklades med test i fokus genom automatiserade tester. Modulen stödjer kommunikation över fast gränssnitt från modulen till elmätaren och via SMS till och från energibolagets affärssystem. Projektet hade högt fokus på att hålla en fast leveranstid vilket uppfylldes utan att ge avkall på funktion och kvalitet då modulens mjukvara inte kan uppdateras efter leverans. Då ingen uppdatering av produkten kan göras i fält har stort fokus lagts på tester.

Resultat

Tritech levererade konstruktionsunderlag och produktionsunderlag för elektroniken och en noggrant testad mjukvara – till detta utnyttjades Tritechs eget testramverk för inbyggd mjukvara.