• Utveckling av kassakontrollenheter


    Kunden levererar säkra lösningar för kontant- och transaktionshantering inom butiks- och bankbranschen. Bland annat kassakontrollterminaler som används av skattemyndigheter för att kontrollera riktighet i skattebetalning inom detaljhandeln. Tritech har jobbat med utveckling och produktion av säkerhetsenheter för kassor i Europeisk handel. Som utvecklingspartner har vi utvecklat elektronik och mjukvara för kassakontrollenheter för flera Europeiska länder med mycket högt ställda säkerhetskrav. Läs mer om projektet nedan.

KASSAKONTROLLENHET

Uppdrag

Inför expansion till nya marknader i Europa behövde kunden utveckla en ny kostnadseffektiv och modern kassakontrollterminal anpassad för det aktuella landets krav och lagstiftning – datum för första leverans var fastställt, ledtiden kort. Kunden önskade en leverantör som kunde ta hand om utveckling av såväl elektronik och maskinvara med operativsystem som applikation, kapsling och produktifiering – kort sagt en leverantör av den kompletta produkten.

Lösning

Tritech etablerade ett utvecklingsteam som täckte alla behov av expertkompetenser inklusive ledning och underleverantörsrelationer. Med hög fokus på produktpris, säkerhetsfunktionalitet och kvalitet bedrevs produktutvecklingen av såväl maskinvara som programvara i Scrum-form med tydliga och fungerande releaser. Kontinuerlig och automatiserad testning, testfallsutveckling och feedback hanteras med Tritech Embedded Test Framework. Genom tidig analys av tillverkningsrelaterade behov och möjligheter kunde kostnads- och funktionseffektiviserande beslut tas i tidiga faser och effektiva produktionsprocesser förberedas.

Resultat

Kunden kan till fullo fokusera egen tid på sina marknadsprocesser och förlita sig på Tritech som hanterar hela produktutvecklingen. Ett effektivt agilt projekt med ”single point of contact” för kunden, tydliga gränssnitt och åtagande, kontinuerlig styrning och feedback på status gav kunden en kvalitativ, produktionsanpassad och kostnadseffektiv produkt.