SECURITY AND ACCESS CONTROL

Uppdrag

Med en extremt kort tidplan ta fram hårdvara och mjukvara för att testa och utvärdera ett nytt IoT protokoll (baserat på asymmetrisk kryptering) fokuserat på skalbarhet som skulle kunna öppna upp för nya verksamhetsområden.

Protokollet är baserat på asymmetrisk kryptering där en del av uppdraget var att utvärdera huruvida den använda plattformen var tillräcklig rent prestandamässigt. För att ytterligare få kännedom om hur protokollet lämpar sig skulle hårdvaran och mjukvaran användas i ett skarpt fälttest för att snabbt få in användardata.

Lösning

Tritech levererade ett team bestående av experter både på mjukvara och hårdvara för att klara av de olika tekniska utmaningarna. För att kIara den tighta tidplanen låg fokus initialt på att snabbt ta fram ”minimum viable product” och vi jobbade intensivt med ”rapid prototyping”.  Vidare  försökte vi använda färdiga byggblock i så stor utsträckning som möjligt. En ytterligare aspekt till att vi hela tiden höll tidplan var att vi snabbt utnyttjade hela Tritechs kompetensnätverk när vi stötte på utmaningar.

Resultat

Vi levererade hela tiden till utsatta deadlines och nu är lösningen ute i fälttest enligt plan och mycket tyder på att man nu i en snar framtid kommer produktifiera tekniken. Kunden har uppskattat vår ”can do” attityd, samarbetsförmåga och att vi snabbt rampade upp ett helt team med rätt kompetens mitt i sommarsemestern.