• Rekordsnabb uppbyggdnad av säkra energisystem


    Projektet handlar om smartare energisystem och effektivare energianvändning. Tritech fick i uppgift att på rekordtid bygga stabil mjukvara för smartare och säkrare energisystem uppkopplat på internet. Läs mer om projektet nedan.

KOMMUNIKATIONSHUB

UPPDRAG

Tillsammans med flera leverantörer i ett globalt projekt har Tritech levererat en kommunikationshubb för gas- och elmätare. Dessa kommunicerar med centrala system via mobilnätet och trådlös radio. Eftersom det är nödvändigt att kommunikationslösningen ständigt är uppkopplad har den designats med oerhört rigorösa krav på säkerhet, robusthet och skalbarhet.

LÖSNING

Tritechs del av lösningen har omfattat kommunikationshubbens kärnfunktioner, såsom meshteknik för kommunikation, säkerhetslösningar för Internet of Things samt hur mjukvara kan laddas ned till kommunikationshubben under drift. Allt med krav på tillförlitlighet och säkerhet.

RESULTAT

Projektet har varit utmanande på grund av en kort tidplan, inte minst då vissa krav inte var kompletta när arbetet påbörjades. Arbetet har drivits framåt med hjälp av ett antal versioner, där systemlösningen successivt har växt fram.