UPPGRADERING AV FLÖDESMÄTARE

Kunden är en ledande leverantör av medicinteknisk utrustning för livsuppehållande vård

UPPDRAG

Utveckling av nästa generations flödesmätarkort som återfinns i kundens alla ventilatorer och mäter expirationsflöde från patienten med hjälp av ultraljudssignaler. Kodbasen kommer ursprungligen från 90-talet för en annan processortyp och arbetet har krävt en omdesign både av hårdvara, mjukvara och FPGA.

LÖSNING

Tritech levererade ett helt team av experter och utvecklingsingenjörer för att klara av de olika tekniska utmaningarna. Initialt var kravbilden luddig och ett första steg var att definiera omfattning och interface mot angränsande system. Tidplanen var kritisk då denna del av systemet behövde vara snabbt färdig för tester och certifieringar mot olika marknader.

RESULTAT

Snabb och tidig definition av omfattning. Tidiga beslut och sedan stå för besluten under hela projektet. Konstant leveransfokus med tidplan som ledstjärna. Starkt samarbete mellan kund och leveransteam från Tritech. Ett team och ett mål.