• AUTOMATISERAD BRUNSTDETEKTION


    Kunden är en ledande, global leverantör inom farm management. Projektet innebar framtagning av robust IoT-system för automatiserad brunstdetektion av mjölkkor. Tritech har som utvecklingspartner till kunden tagit fram systemet som optimerar mjölkproduktion och lönsamhet på gården. Läs mer om projektet nedan.

RADIOBASERAD LÖSNING FÖR BRUNSTDETEKTION

UPPDRAG

Tritech har i detta projekt med kunden utvecklat ett nytt radiobaserat system för automatiserad brunstdetektion hos mjölkkor.

LÖSNING

Systemet bygger på radiobaserade aktivitetsmätare placerade på kon som kommunicerar med mottagare vanligen placerade i taket på mjökstallarna.. Mottagarna ansluts sedan via en s.k. ”systemcontroller” till gårdens ”Farm Management System” där data anlyseras för att ge bonden en optimal brunstdetektion för varje enskild ko.

Genom en repeaterfunktion hos mottagarna och en möjlighet att placera dem i solcellsdrivna utomhuskabinett täcker man även gårdar där djuren betar fritt över riktigt stora områden.

Tritech har haft ansvar för hela projektet och tillsammans med kunden utvecklat systemets alla delkomponenter som:

  • Aktivitetsmätare (placerade på kon)
  • Aktivitetsmottagare
  • Trådlösa, solcellsdrivna repeatrar

RESULTAT
Produkterna går idag i volymproduktion och är designade för extremt tuffa miljökrav samt certifierade för att kunna säljas över i stort sett hela världen. Systemet ger bonden en automatisk brunstdetektion som minskar reproduktionskostnaderna och optimerar mjölproduktionen samt därmed den totala lönsamheten på gården.