• Ett långt, strategiskt samarbete


    Kunden är en ledande utvecklare och producent av avancerad fordonselektronik. Produktutvecklingen bygger på egna plattformar för snabbare utveckling och högre grad av återanvändning. Tritech har under lång tid varit en viktig utvecklingspartner. Detta projekt har varit ett långt strategiskt samarbete för utveckling av elektronik och mjukvara för kommunicerande produkter och system med höga krav på tillgänglighet, tillförlitlighet och informationssäkerhet. Läs mer om projektet nedan.

FORDONSELEKTRONIK

Uppdrag

Tritech har sedan mitten av 90-talet varit en strategisk partner för att möjliggöra den expansiva produktutvecklingssatsning bolaget önskade med mål att äga och vidareutveckla egna produkter och plattformar.

Lösning

Vi har på såväl konsult- som projektbasis medverkat i utveckling av mjukvara, elektronik och kommunikationslösningar samt jobbat med test och verifiering i många av kundens produkter, såsom instrumentpaneler, digitala färdskrivare, telematikenheter, med mera. Alla dessa produter har krav på hög tillgänglighet och realtidsprestanda. Vanligtvis innehåller många av produkterna teknik som är baserad på små inbyggda system med 8- eller 16-bitars processorer. Vanliga kommunikationsprotokoll (CAN, K-lina, …) inom fordonsbranschen förekommer ofta som en delkomponent i utvecklingen.

Resultat

Under ett långt och framgångsrikt samarbete har kunden under de senaste åren kunnat ta steget från att enbart tillverka produkter åt sina kunder till att även satsa på utveckling av egna produkter. Kundens första egenutvecklade produkt, en digital färdskrivare, har inneburit stora framgångar för företaget.