• UTVECKLING AV GEOFYSISKA INSTRUMENT

    Läs mer om projektet nedan.

UTVECKLING AV GEOFYSISKA INSTRUMENT

Kunden utvecklar geofysiska mätinstrument som används för markplanering och prospektering.

Uppdrag

Tritech har under en längre tid agerat som utvecklingspartner åt kunden. Tritech engagerades som partner för framtagande av ny generation av instrument med krav stora funktionstillägg och mål för reducerad tillverkningskostnad. Antalet producerade enheter är relativt låg, vilket innebär att mycket arbete åtgår till att skapa tillförlitlig process för produktion och verifiering, samt uppgradering av enheter i fält.

Lösning

Tritech utvecklade ett helt nytt instrument med ny arkitektur, ny funktionalitet till lägre tillverkningskostnad. Kapslingen har medfört vissa begränsningar i formfaktorer vilket betyder att många funktioner skall få plats på liten yta, vilket inneburit utmaningar med t ex plats, värmeutveckling och batteridrift.

Projektet har varit tidspressat då kundens marknadskanaler efterfrågat ny funktionalitet under en längre tid, samt att nya funktioner har vuxit fram under projektet. Projektteamet har utvecklat en modell för hur man hanterar ändringar, tillägg, mm med mål att inte påverka leveranstider alltför mycket. Arbetet har präglats av ett flexibelt arbetssätt med många avstämningspunkter.

Resultat

En ny produkt med bra marknadsförutsättningar som enkelt och flexibelt kan vidareutvecklas och uppgraderas i fält.