• ORBITALBORR

    Läs mer om projektet nedan.

ORBITALBORR

Kunden innehar patent för en speciell borrteknik som går under namnet orbitalteknik. Tekniken kombinerar en borrande och en fräsande rörelse hos borrens verktyg, vilket gör det möjligt att borra med hög precision i stackande material. Tekniken gör det också möjligt att göra försänkningar utan verktygsbyte. Företagets kunder finns idag främst inom flygindustrin.

Uppdrag

Tritech har under många år agerat som partner till företaget vad gäller utveckling av elektronik och mjukvara i inbyggda system.

Lösning

Ett komplett styrsystem för en ny generation av borrutrustning, omfattande hela produktutvecklingen från ax till limpa, vilket innebär identifiering och utveckling av elektronik och mjukvara, funktionstest, industrialisering, produktion och produktionstest. Kundens kund är ett ledande bolag för kommersiella flygplan som kräver extrema krav vad gäller precision, tillförlitlighet och säkerhet.

Resultat

En stabil, fungerande produkt, godkänd för kommersiell utrullning. Med borrens modulära uppbyggnad i mjukvaran har det skapats en plattform som enkelt möjliggör vidare utveckling av nya funktioner.