• ISO 9001

  Tritechs arbetet är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001. ”Tritech skall leverera rätt resultat vid rätt tidpunkt och till rätt kostnad på ett sätt som motsvarar våra kunders förväntningar.”

 • Tritech och Miljön

  Vi på Tritech leder ett aktivt arbete för att ta bättre hand om vår miljö och våra resurser. Detta är ett urdrag ur vår Kvlitets- och Miljömanual. ”Tritech skall bedriva verksamheten på ett sådant sätt att slitage på miljö och naturresurser minimeras.”

 • TechEq - Tritech och jämställdheten

  Vi på Tritech är stolta över att ha varit med och initierat samarbetet TechEq, ett nätverk för att öka jämställdheten i teknikbranschen.

 • Konfliktmineraler

  Vi säkerställer att vi ej arbetar med mineraler av Guld (Au), Tantal (Ta), Volfram (W), tenn (Sn) som bryts i Demokratiska Republiken Congo (DRC) eller dess grannar. Detta uttalande är baserat på information från våra underleverantörer. Tritechs leverantörer måste i skrift garantera att inga produkter eller inget material kommer från dessa konfliktområden. (eng; Conflict Minerals)

Kvalitet och miljö

Kvalitetspolicy

Tritech är certifierade enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004.
Märken och certifikat finns också i SVN.

”Tritech skall leverera rätt resultat vid rätt tidpunkt och till rätt kostnad på ett sätt som motsvarar våra kunders förväntningar.” Vi uppnår detta genom att arbeta enligt ett etablerat kvalitetssystem och genom att vi arbetar enligt följande grundläggande värderingar och regler:

 • Vi arbetar i team med våra kunder.
 • Vi är tydliga.
 • Vi följer upp och informerar.
 • Vi verifierar kontinuerligt uppdragets resultat.
 • Vi är öppna och ärliga.
 • Vi är dynamiska och flexibla.
 • Vi utvecklas och förbättras oss ständigt.

Miljöpolicy

”Tritech skall bedriva verksamheten på ett sådant sätt att slitage på miljö och naturresurser minimeras.” Vi uppnår detta genom att vi arbetar enligt följande grundläggande värderingar och regler:

 • Vi uppfyller tillämpliga lagar, föreskrifter och branschkrav.
 • Vi tar ansvar för miljön där vi verkar, agerar omgående och ansvarsfullt vid incidenter eller förhållanden som kan utgöra en risk för hälsa, säkerhet eller miljö.
 • Vi skyddar miljön och bevarar energi- och naturresurser. I det dagliga arbetet används metoder och kunskap för att minimera miljöbelastningen. Vid val av teknisk lösning, material och utrustning beaktar vi miljöaspekter.
 • Vi ställer krav på miljömedvetenhet hos leverantörer, underkonsulter och samarbetspartners.
 • Vi utvecklar det egna miljöarbetet och miljöledningssystemet genom ständiga förbättringar.

DOKUMENT