• Tritech


    Tritech utvecklar intelligenta system, produkter, tjänster och lösningar med höga krav på tillgänglighet, tillförlitlighet och säkerhet.

    Vi formar nordisk och europeisk industri med innovativa produkter och lösningar för det uppkopplade samhället.

Vi är Tritech Technology

Vi är Tritech Technology

På Tritech menar vi att teknik ska generera hållbar affärsnytta. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi lösningar och produkter som är viktiga för människor och organisationer. Vi är experter på utveckling av intelligenta system för det uppkopplade samhället. Med beprövad metodik, flexibla tekniska plattformar och ett team av ingenjörer, affärsutvecklare och teknikledare, arbetar vi för att skapa värde i alla led från idé till färdig produkt. Sedan starten 1992, har vi utvecklat mer än 600 produkter och lösningar i nära samarbete med våra kunder.

Affärsidé

Tillsammans med våra kunder skräddarsyr vi innovativa och kostnadseffektiva lösningar för det uppkopplade samhället. I nära samarbete med våra kunder strävar vi efter att stärka deras erbjudande samt generera lönsamhet och verklig affärsnytta över tid.