• Från idé till produktlansering

    Tritech levererar helhetslösningar från idé till produktlansering. Vi levererar i nära samarbete med våra kunder. Alltid med kundfokus. Vi erbjuder flexibla kommersiella modeller som skräddarsys per kund eller projekt. Våra lösningar kan vara helt skräddarsydda och anpassade eller omfatta stor andel med tredjepartsprodukter som integreras till en helhet. Vårt löfte är att vi kan leverera snabbare, med högre kvalitet och mer kostnadseffektivt än vad man kan finna någon annanstans på marknaden.

LÖSNINGAR

Ideas & Innovation

Idégenerering, innovation och kreativitet för att skapa framtida produkter och koncept – funktioner, krav, marknad, målgrupper, kostnader … En väsentlig del av denna fas är att bedöma vad som redan finns på marknaden i form av färdiga plattformar och tredjepartsprodukter.

Concept

Arbetar med att möjliggöra idéerna i framtida kommersiella och tekniska koncept med fokus på kostnader och tekniskt genomförande. Värdering av egen utveckling gentemot färdiga system / tredjepartsprodukter är en viktig del av denna fas.

Specification

Definierar produkterna vad gäller teknik, funktion, tillgänglighet och kostnad

Design

Säkerställer produkterna för tillverkning, utrullning och lansering

Implementation

Utveckling och integration mot definierade mål

Scaling and Product Launch

Säkerställer en kostnadseffektiv industrialisering, tillverkning, marknadsföring och lansering

Life Cycle & Manufacturing

Hantering av livscykeln för produkten/lösningen genom kostnadskontroll och effektivisering

Next Generation

Aktiviteter för framtida utveckling och förbättring samt kontinuerligt beakta nyare, mer modern och mer kostnadseffektiv teknik.

 

 

Du har visionen – vi har lösningen!
Kontakta oss.