• Testutveckling med fokus på ramverk och testautomatisering

Test Automation & Development

Vi erbjuder ett egenutvecklat testramverk, Tritech Embedded Test Framework, för effektivare utveckling och test av inbyggda system och produkter.
Med testramverket som grund utvecklar vi och anpassar ramverket för det specifika behovet med hänsyn till just er produkt eller system.

Genom Test Automation erbjuder vi

  • Effektivare utveckling
  • Hög grad av återanvändning
  • Enklare felsökning och underhåll
  • Kortare utvecklingscykel
  • Högre testbarhet
  • Högre testkvalitet
  • Spårbarhet
  • Stöd för kontinuerlig integration
  • Underlättar kontinuerlig förbättring

Arbetssätt

Vi börjar alla uppdrag med att genomföra en workshop med fokus på teststrategi och testplanering. Workshopen är anpassad för det specifika projektet och organisationen.