• Production Test Factory

    Utveckling av produktionstester med utgångspunkt från produkten och med fokus på ramverk och återanvändning.

Production Test Factory

Vi har förstått behovet av kostnadseffektiv utveckling av produktions-testsystem. Vi fyller behovet med ett modulärt återanvändbart system som du finansierar enligt en modell som passar dig.

Vi erbjuder

  • Snabb och kostnadseffektiv utveckling av produktionstest.
  • En modulariserad testplattform som är lätt att återanvända och modifiera.
  • Olika finansieringsmodeller.

Vi börjar varje projekt med en kort förstudie för att helt förstå dina behov. Testprogrammet byggs upp med färdiga vältestade moduler på en färdig plattorm, som legobitar, samtidigt som vi skräddarsyr de produktunika delarna. Maskinvaran byggs upp med standardinstrument och moduler.
Du får en robust vältestad men ändå flexibel testmiljö fullt dokumenterad och installerad i din produktionsanläggning till ett konkurrenskraftigt pris.