• Med hela produktens livscykel i fokus

    Vi levererar tjänster inom produktion och förvaltning av elektronik.

Life Cycle Management

Vi levererar tjänster för hela produktens livscykel. Vi hanterar industrialiseringsfasen för elektronikprodukter samt uppstart av produktion. Vi hanterar även produktionstjänster fortvarigt. Vi förvaltar och vidareutvecklar produkter med fokus på kostnadsrationalisering av och effektivitetsförbättring för produkterna. Vi har produktens livscykel i fokus från industrialisering till utfasning.