• Internet of Things

    Prylar som är uppkopplade skapar nya möjligheter att lösa problem och skapa värde. Vi möjliggör internets nästa evolution.

  • Vi gör ditt data tillgängligt

    Tritech erbjuder en plattform för mjukvara och hårdvara för att möjliggöra en snabb och enkel uppstart för att ge dig och din produkt nya möjligheter.

Internet of Things

Tritech har alltid jobbat med prylar som snackar. Benämningarna har växlat under åren; idag talar vi om M2M och IoT, eller Machine to Machine och Internet of Things.

Enkelt uttryckt är Internet of Things det lager man bygger värdeskapande tjänster på, medan M2M är den teknik som gör det möjligt att ansluta till den infrastruktur som redan finns på plats. För oss är det samma sak: Internet of Things på Tritech är ett världsomspännande nätverk av uppkopplade objekt som är unikt adresserbara och baseras på standardiserade kommunikationsprotokoll.

Kunderbjudande

Tritech erbjuder en plattform för mjukvara och hårdvara för att möjliggöra en snabb och enkel uppstart för att ge dig och din produkt nya möjligheter.