• Intelligenta inbyggda system med fokus på time-to-market

    En mix av produkter, tjänster, lösningar, samt produktionsstöd inom intelligenta system.

  • Med fokus på kundvärde

    Med utgångspunkt från kundens behov säkerställer vi lösningsstrategin.

Integrated Solutions

Produkter

Integrated Solutions produktportfölj består av en kombination av väletablerade leverantörer och nischade producenter med spjutspetsteknologi inom olika teknikområden. Fokus är framförallt på processorkort, box- och panel PC, displayer, M2M-kommunikation och lagringsprodukter.

Tjänster

Tillhandahålls främst genom Tritechs egen personal och nätverk. Vi har i nuläget drygt 100 st dedikerade utvecklingsingenjörer verksamma inom inbyggda system med fokus på hårdvara, mjukvara och mekanik. Tritech har en bred och djup kompetensbas inom områden som x86, ARM, microcontrollers, FPGA, Wireless, och embedded mjukvara, från kompilatorer för microcontrollers till Embedded Linux och Windows. Tritech kan alltså utveckla kompletta system på kunduppdrag, inklusive applikationsmjukvara.

Lösningar

Genom Integrated Solutions erbjuder vi kundanpassade lösningar av intelligenta system. Dessa kan vara systemlösningar där Integrated Solutions använder standardplattformar (COTS) från nyckelleverantörer, som kundanpassas med applikationsspecifik hårdvara, mjukvara och mekanik.
Integrated Solutions erbjuder även system som bygger på standardteknologi och standardmoduler kompletterat med utveckling av kundunika plattformar på kortnivå. Ett exempel är modulära lösningar som exempelvis COM-Express, där Tritech utvecklar kundunika bärarkort som integreras med standard processormoduler från våra nyckelleverantörer. Detta kan med fördel kompletteras med anpassning av operativsystem, utveckling av mjukvara och mekanik.

Produktion

Tritech har sedan många år ett nära samarbete med ett flertal strategiska kontraktstillverkare och har sjösatt ca 300 produktionsprojekt. Integrated Solutions erbjuder produktion såväl lokalt som internationellt.  Samarbetet med kontraktstillverkarna kompletteras med produktion hos Integrated Solutions nyckelleverantörer.